OKİSAN çalışanları, görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirken, diğer takım arkadaşlarının kendi işlerine katkısını bilir ve işini en iyi şekilde yaparak takım arkadaşlarına da faydalı olabileceği bilinci ile çalışır.
Bu şekilde yaratılan sinerjinin verdiğimiz hizmete katkısı, OKİSAN’ı bu günlere taşıyan en önemli unsurlardan birisidir.
Bütün çalışanlarımız; vizyonumuzu hedef, misyonumuzu görev olarak kabul ederler. Bizim için her biri değerlidir, önemlidir ve takımdaki yerlerini istekleri / becerileri doğrultusunda değiştirmek için önleri açıktır. Çünkü, bizi geleceğe taşıyacak olan zincirin halkalarıdırlar…

İş Başvuru Formu

 

TALEP